ข่าวและกิจกรรม
thumb1

โครงการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจค่ะ ใส่ใจดูแลสุขภาพของนักเรียนทุกๆคน และการป้องกันภัยจากสารเสพติด

อ่านต่อ...
thumb1

อาจารย์ณัฐชัย จักรทอง ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ บินลัดฟ้าถึง จ.พะเยา เพื่อเยี่ยมเยือนท่านผู้อำนวยการอาจารย์มานะ พิริยพัฒนาและคณะผู้บริหารโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เพื่อร่วมกันจับมือในโครงการสร้างเส้นทางให้กับนักเรียนสู่การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เปิดโอกาสสู่บันไดอาชีพที่เพียงเรียนจบชั้น ปวส.ที่ TGBC วิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจก็สามารถไปทำงานต่อต่างประเทศแบบมืออาชีพได้ เป็นโอกาสที่น่ายินดีอย่างยิ่ง สำหรับความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะ

อ่านต่อ...
thumb1

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 อาจารย์สมศักดิ์ จินาพันธ์ ผู้บริหารระ และท่านผู้อำนวยการอาจารย์อุรวี เอกณัฏฐภร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ต้อนรับอาจารย์จงสวัสดิ์ เลิศธนสาร และคณะผู้บริหาร AIU - Japanese Language School ให้เกียรติเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ร่วมหารือโครงการเส้นทางสู่การทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ปวช./ปวส. มีอนาคตในการทำงานที่สามารถแข่งขันกับสากลได้ เป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต

อ่านต่อ...
thumb1

ร่วมส่งกำลังใจให้พี่ๆ TGBC ในการแข่งขัน ICDL Thailand Digital Challenge 2019 เพื่อคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นให้ ทุกภาคส่วนตื่นตัวในเรื่องการยกระดับทักษะความรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) สู่มาตรฐานสากลให้พร้อม แข่งขันและขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน #ร่วมเชียร์ #TGBCIdol เป็นกำลังใจให้พี่ๆคว้ารางวัลให้ได้นะคะ วิทยาลัยไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ พร้อมทุกขณะเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทุกคน

อ่านต่อ...Partnership