thumb1

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ชนธัญโพธิ์มงคล ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน ICDL Asia Digital Challenge Day 2018 วัน พฤหัสบดี ที่ 6 กันยายน 2561 ณ โรงแรม C ASEAN ชั้น 10 อาคาร CW Tower ถนน รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานครPartnership