หน้าแรก
ระเบียบ / คำสั่ง / ประกาศ ระบบจัดการฐานข้อมูล MIS ข่าวและกิจกรรม สมัครเรียนออนไลน์

4| | | | | | | | | ข่าวประชาสัมพันธ์ TGBC | | | | | | | | |3

4| | | | | | | | | โครงการ ปวส.(ภาคบ่าย) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 | | | | | | | | |3

ข่าวการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการ ปวส.(ภาคบ่าย) เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
ระบบลงทะเบียน หลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการ ปวส.(ภาคบ่าย)

แผนผังวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
คู่มือการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
 
 
 
@Copyright 2021-วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ