รับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 02-3881541-2 www.thaiglobal.ac.th
หน้าแรก  
 

แผนที่วิทยาลัย

             
             
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ
99/553 ถนนศรีนครินทร์ ตำบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร. 092-263-8528 หรือ 02-3881541-2